Los Nr. 438 | A286

0438-Kimonos, “Hyakusenkai Hyojun Zuan Shu”, Entwurfsbuch, Kyoto 1934

€ 150
Kimonos, "Hyakusenkai Hyojun Zuan Shu", Entwurfsbuch, Kyoto 1934 Von Hyakusenkai entworfene Standard-Muster für Kimonos, 10 Farb- und 50 Lichtdrucktafeln, lose in Mappe, herausgegeben vom Warenhaus Takashimaya, Genshokuban Insatsusha, Kyoto 1934